Arvode för ersättning vid styrelsearbete

 

 

Följande ersättningar utgår:

 

Reseersättning motsvarande statens milersättning f.n. 18:50 kr/mil

 

Ett årligt belopp á 9.500 kronor som fördelas till styrelsens ledamöter som arvode för styrelsearbetet

 

1.200 kronor/år ersättning till web-master.

 

Klubbar-IR
Kungsbacka_SK
Varbergs_SK
Falkenbergs SK
SK Vi-Mo
Harplinge SS
Harplinge SS - Halmstad