Arvode för ersättning vid styrelsearbete     Följande ersättningar utgår:


     Reseersättning motsvarande statens milersättning f.n. 18:50 kr/mil


     Ett årligt belopp á 9.500 kronor som fördelas till styrelsens ledamöter som arvode för             styrelsearbetet


     1.200 kronor/år ersättning till web-master.