ster.


Arvode för ersättning vid styrelsearbeteFöljande ersättningar utgår:


Reseersättning motsvarande statens milersättning f.n. 18:50 kr/mil


Ett årligt belopp á 9.500 kronor som fördelas till styrelsens ledamöter som arvode för styrelsearbetet


1.200 kronor/år ersättning till web-master.


Klubbar-IR
Kungsbacka_SK
Varbergs_SK
Falkenbergs SK
SK Vi-Mo
Harplinge SS
Harplinge SS - Halmstad