Lägerbidrag


Hallands schackförbund avsätter årligen 500 kr/ungdom eller max 4000 kr/år till bidrag vid lägerdeltagande inom Sverige.


Ansökan görs skriftligen till sekreteraren i HSF;s styrelse och skall innehålla uppgifter om sökanden samt lägerarrangör, kostnad, ort och tidpunkt. Styrelsen förbehålls rätten att pröva varje ansökan.

Klubbar-IR
Kungsbacka_SK
Varbergs_SK
Falkenbergs SK
SK Vi-Mo
Harplinge SS
Harplinge SS - Halmstad