Ungdomsledarstipendie


     Hallands Schackförbund vill uppmuntra ungdomar som engagerar sig i det lokala                   klubbarbetet genom att vara ungdomsledare.


     Respektive klubb gör en skriftlig ansökan till sekreteraren i styrelsen för Halland                     Schackförbund. Ansökan ska vara inlämnad  senast 30/6. Följande kriterier ska vara             uppfyllda för att ansökan ska gälla:

     Personen som ansökan gäller ska vara yngre än 26 år

     Personen ska ha gått minst en steg-utbildning

     Personen ska vara aktiv i klubbverksamhet

     Personen kan endast få stipendiet en gång


     Ansökan behandlas på styrelsemötet i augusti och delas ut vid årsmötet i oktober.                   Summan gäller 500 kronor.