Ungdomsledarstipendie


Hallands Schackförbund vill uppmuntra ungdomar som engagerar sig i det lokala klubbarbetet genom att vara ungdomsledare.


Respektive klubb gör en skriftlig ansökan till sekreteraren i styrelsen för Halland Schackförbund. Ansökan ska vara inlämnad  senast 30/6. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ansökan ska gälla:

Personen som ansökan gäller ska vara yngre än 26 år

Personen ska ha gått minst en steg-utbildning

Personen ska vara aktiv i klubbverksamhet

Personen kan endast få stipendiet en gång


Ansökan behandlas på styrelsemötet i augusti och delas ut vid årsmötet i oktober. Summan gäller 500 kronor.

Klubbar-IR
Kungsbacka_SK
Varbergs_SK
Falkenbergs SK
SK Vi-Mo
Harplinge SS
Harplinge SS - Halmstad